Ik ben Christien Greyn. In 2008 studeerde ik af als verpleegkundige. Bijkomend behaalde ik mijn postgraduaat Oncologie (2009) en diploma Master of Science in de Verpleeg- en Vroedkunde (2013). Van 2013 tot 2017 was ik docente aan de opleiding Verpleegkunde. Momenteel werk ik nog deeltijds als Verpleegkundig Specialist Oncologie.

Mensen ondersteunen tijdens medische behandelingen staat voor mij altijd voorop. Ondanks de enorme medische vooruitgang, stel ik vast dat men bepaalde klachten niet onder controle krijgt, hetgeen een negatieve impact heeft op de levenskwaliteit van betrokkenen. In de overtuiging dat acupunctuur hierin een belangrijke meerwaarde kan betekenen ben ik gestart met de opleiding Acupunctuur aan het Instituut Complementaire Zorg Opleidingen (ICZO) te Antwerpen die ik op 16 juni 2023 heb afgerond. In juli 2023 startte ik deeltijds met mijn eigen acupunctuur praktijk.

Samen op zoek naar balans.

In mijn praktijk bied ik je een holistische benadering bij de behandeling en begeleiding van medische problemen. Een holistische aanpak gaat uit van het principe dat alles met elkaar verbonden is: de mens wordt dus als één geheel gezien. Deze geneesmethode is gebaseerd op de wijsheid en de wetenschap van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) en is complementair aan de westerse geneeskunde. Ze kunnen dus samen ingezet worden bij het oplossen van medische problemen en/of het verminderen van klachten.

Indien je bij mij in behandeling bent, kunnen we (indien je dit wenst) jouw behandelende geneesheer hierbij betrekken. We zoeken dan samen naar een manier om bepaalde symptomen of lichamelijke/geestelijke klachten te verminderen en draaglijk te maken. Ik vind het uiterst belangrijk te benadrukken dat een westerse behandeling nooit zonder advies of opvolging van een medisch specialist afgebouwd, gestopt of genegeerd kan en mag worden.

In plaats van enkel gericht te werken op symptoombestrijding, probeer ik de oorzaak van het probleem te begrijpen en dit op een holistische manier aan te pakken. Hierbij wordt rekening gehouden met levensstijl, de relatie met de omgeving, emoties en voeding. Deze kunnen allemaal een invloed hebben op onze gezondheid en een rol spelen bij de ontwikkeling van ziektes.

Naast het curatief (genezend) behandelen, zal ik ook aandacht besteden aan preventie en samen zoeken naar manieren waarop jij jouw gezondheid kan onderhouden. Acupunctuur kan met aandacht voor voeding, beweging en het toepassen van acupressuur en/of moxa een enorme troef zijn bij het opkrikken van je levenskwaliteit.

Ik zal mij dan ook niet enkel focussen op een klacht of een ziekte. Mijn voornaamste doel als acupuncturiste is om samen met jou op zoek te gaan naar wat voor jou als persoon belangrijk is. We gaan als het ware peilen naar je innerlijke zelf en proberen alzo een goede balans te vinden tussen lichaam, geest en ziel. Voor mij begint alles steeds met luisteren om de persoon achter de ziekte of bepaalde klachten te leren kennen.

Acupunctuur Christien Greyn

Nieuwstraat 25A, 3665 As (België)

+32(0)497809221

Ondernemingsnummer 0793.905.111